ПАРАДИГМА
(від гр. paradeigma - приклад, зразок) - 1. Наукова теорія, система понять, які охоплюють суттєві риси певної сфери дійсності, в музиці - понятійний апарат музикознавства та його галузей. 2. Вихідна концептуальна модель постановки та розв’язування наукової або навчальної проблеми, вибору методів дослідження і навчання, яка може бути зразком для досягнення мети і характеризуватиме єдність напрямку чи школи (напр., оперно-симфонічного диригування М.Ф.Колеси, хорового диригування К.К.Пігрова, вокального О.П.Мишуги та ін.).