ПАНТОМІМА
(від гр. panta - все і mimeomai - наслідую) - 1. Мистецтво висловлювати думки і почуття засобами міміки та жестів. 2. Театральна вистава, в якій художній образ створюється засобами міміки й жестів та супроводжується музикою. 3. Один з основних елементів балетного мистецтва поряд з танцем. 4. Музично-сценічні твори ('Кардильяк' П.Хіндеміта, 'День народження інфанти', Ф.Шрекера), де образи створювались засобами П.(1).