ПІДГОЛОСОК
- 1. Відхилення - варіант основного голосу бєларуської, російської та української народної пісні, елемент народної підголоскової поліфонії. 2. Верхні побічні голоси, що протистоять головній мелодії нижнього голосу. 3. Витримані побічні звуки в будь-якому голосі, що протистоять іншим голосам. П., які імпровізують народні співаки, утворюють поліфонічну фактуру народного хору.