ПІДГОЛОСКОВА ПОЛІФОНІЯ
- вид поліфонічного багатоголосся (хорового, ансамблевого, вокально - інструментального), притаманного бєларуській, російській, українській народній музиці, а також зорієнтованого на фольклор професійним музичним творам.