ПІВТОН
- найменша відстань між двома звуками в сучасній музичній системі, інтервал, що є мірою для визначення кількісної величини всіх інтервалів; одна дванадцята частина октави.