ОСТІНАТО
(від лат. ostinatus - упертий) - багаторазове повторення мелодичної, ритмічної фігури, гармонічного звороту, окремого звуку. Див. Басо остінато.