ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
- ціннісна орієнтація педагога щодо учня як особистості та суб’єкта розвитку і навчально - виховної взаємодії. О. з. п. передбачає надання допомоги учню в усвідомленні своєї неповторності, виявленні і розкритті загальних та музичних здібностей, а також самовизначенні та реалізації особистісної самосвідомості та творчого потенціалу.