ОРФОЕПІЯ
(від гр. orthos - правильний і epos - мовлення) - сукупність правил вимовляння, які історично сформувались і закріпились в практиці мовленнєвого спілкування. Вокальна О. - сукупність правил вимовляння під час співу, вона певною мірою відрізняється відмовленнєвої О.