ОРФЕРІОН
(англ. orphаrion, від імен Орфея і Аріона) - струнний щипковий інструмент, подібний до цитри, поширений в Англії, Італії та Франції XVII cт.