ОРКЕСТРОТЕКА
(від гр. orchestra - оркестр і theke - скриня, сховище) - комплект оркестрових партій музичного твору для виконання певним складом виконавців.