ОРИГІНАЛЬНІСТЬ
(від лат. originalis - первісний, природжений) - індивідуальна риса особистості, яка зумовлює її неповторність і самобутність, відрізняє від інших людей.