ОРДО
(лат. ordo - ряд, череда) - ритмічний ряд (період) модусу в модальній ритміці ХІІІ ст., де структурною одиницею був пункт, який містив основну формулу модусу.