ОРГАНУМ
(від гр. organon - знаряддя, інструмент) - давній вид європейського багатоголосся. Основні види О. - паралельний, вільний, мелізматичний, метризований були поширені в ІХ - ХІІІ ст.