ОРІЄНТАЛЬНА МУЗИКА
(від лат. orientalis - східний) - 1. Музика народів країн Сходу або музика інших народів у східному стилі. 2. Музичні твори, які відтворюють образи та риси народів східних країн або ж специфічні риси музичного стилю народу певної національності у східному стилі, напр., 'Шехерезада' М.Римського - Корсакова.