ОПУС
(лат. opus - твір, праця) - 1. Порядковий номер, який надається музичному твору чи збірці творів автором або видавцем під час публікації. О. не завжди відповідає хронології видання твору, а в разі посмертного видання позначається позначкою op.posth. 2. В музично - естетичному розумінні - результат композиторської праці, зафіксований у письмовому вигляді.