ОПЕРА-СЕРГА
(іт. opera seria - серйозна опера) - жанр італійської опери, який виник наприкінці XVII ст., О.-с. створювалась на героїко -міфологічний або легендарно - історичний сюжет з чітким поділом функцій сценічної дії і музики. В музиці переважали речитативи secco та великі віртуозні арії солістів, які наче змагаються в майстерності вокалізації. До видатних майстрів О.С. належали А.Скарлатті, Г.Ф.Гендель, Н.Порпора, Б.Галуппі, Н.Піччіні, Д.Мейербер, ранній В.А.Моцарт, Г.Спонтіні та інші.