ОКТОЛЬ
(від лат. okto-вісім) - восьмидольна ритмічна фігура, яка утворюється шляхом поділу кожної долі квартолі на дві частини (див. Додаток XV).