ОКТАВА
(лат. octava - восьма) - 1. Інтервал, який охоплює вісім ступенів. Позначається цифрою 8. Чиста О. має 6 тонів, зменшена О. - 5 1/2 тонів, збільшена О. - 6 1/2 тонів. 2. Частина музичного звукоряду, яка має сім діатонічних або дванадцять хроматичних ступенів. 3. Восьмий ступінь від того, що заданий.