ОДНОЧАСТИННИЙ ТВІР
- музичний твір без поділу на окремі частини на відміну від творів циклічної форми.