ОДНОТЕРЦEВІ ТОНАЛЬНОСТІ
- пари тональностей різних ладів, де тонічні тризвуки мають спільну терцію (напр. C-dur i cis-moll, H-dur i c-moll).