ОДНОЙМЕННІ ТОНАЛЬНОСТІ
- пари тональностей, які мають однакові тоніки, але різну ладову побудову. (Див. Мажор і Мінор).