ОБЛІГАТО
(іт. obligato - обов’язковий) - 1. Назва обов’язкової для виконання партії інструмента в музичному творі. Позначка О. є альтернативою щодо ad libitum. 2. Партія сольного інструменту (скрипки, флейти, гобоя та ін.) в операх, кантатах, ораторіях XVII - XVIII ст., який супроводжував спів арій. 3. В старовинних поліфонічних творах - розділи з суворим дотриманням заздалегідь визначених правил побудови форми.