ОБЕРНЕННЯ ТЕМИ
, протирух, інверсія - повторення теми або мотиву із заміною кожного висхідного інтервалу теми рівним низхідним і навпаки.