ОБЕРНЕННЯ АКОРДУ
- такий вигляд терцевої побудови акорду, коли нижнім є не основний тон, а його інший складовий звук . Існують такі О.: а) перше, де нижнім є терцевий тон - секстакорд, квінтсекстакорд; б) друге, де нижнім є квінтовий тон - квартсекстакорд, терцквартакорд; в) третє, де нижнім є септимовий тон - секундакорд.