ОБЕРНЕННЯ ІНТЕРВАЛУ
- перенесення нижнього звуку інтервалу на октаву вгору або верхнього - на октаву вниз. У О.І. великий інтервал дає малий, збільшений - зменшений і навпаки - малий - великий, зменшений - збільшений. Чистий інтервал залишається чистим. Прима в разі О.і. дає октаву, секунда - септиму, терція - сексту, кварта - квінту, секста - терцію, септима - секунду, октава - приму.