ОБЕРНЕНИЙ КОНТРАПУНКТ
- складний контрапункт, який передбачає обернення мелодій початкового з’єднання - всіх (повнийО.к.), однієї або кількох (неповний О.к.), зі зворотним розташуван ням (дзеркальний О.к.) мелодій. Ускладнення О.к. рухливим контрапунктом утворює такі різновиди: вертикально - обернений, горизонтально - обернений, вертикально - горизонтально - обернений К.