ОБІХОДНИЙ ЗВУКОРЯД
- звукоряд, що був основою давньоруських співів, охоплював 12 ступенів з чітко упорядкованим співвідношенням тонів і поділявся на чотири суголосся - трихорди -'просте', 'похмуре', 'світле' і 'трисвітле' - з однаковою інтервальною структурою: За побудовою О.з. подібний до сольмізаційної системи. Висота О.з. залежала від можливостей голосу виконавця.