ОБІХОДНІ ЛАДИ
- натуральні лади, які засновані на обіходному звукоряді і через квартову структуру не мають октавної побудови, а поділяються на автентичні (з кінцевим тоном внизу звукоряду або ступенем вище нижнього тону) і плагальні (з двома та більше ступенями нижче кінцевого тону).