НОТОДРУК
, нотодрукування - поліграфічне розмножування нотних текстів, яке виникло після винаходу книгодрукування, перші друковані ноти належать до XV cт., в 1700 р. у Львові надруковано 'Ірмолог' - перше видання знаменного співу з використанням лінійного нотопису. Після черги технологічних удосконалень сучасний Н. здійснюється за допомогою комп’ютерного набору, який забезпечує дуже високий рівень виготовлення нотної продукції.