НОТОГРАФІЯ
(від лат. nota - знак і grapho - пишу) - 1. Систематизовані показники нотних видань і рукописів. 2. Розділ музикознавства, який вивчає історію, теорію, методику описування і класифікації музичних творів у нотному запису. 3. Правила і методика написання нот і оформлення нотного рукопису або видання.