НОТИ
(від іт. nota - знак, замітка) - 1. Умовні графічні знаки для запису музики. Див. Нота. 2. Рукописний або друкований запис музичних творів для різних складів виконавців.