НОТАЦІЯ
(від лат. notatio - запис, позначення) - сукупність графічних знаків, призначених для запису музики (див. Невми, Мензуральна нотація, Крюки, Знамена, Строчний спів, Нотний стан, Нота, Ключ, Такт, Тактова риска, Табулатура, Абревіатура, Партитура, Клавір). Пошуки способу знакової фіксації музики почались ще в Давньому Єгипті, але не завершились до нашого часу, оскільки сучасні композитори (С.Губайдуліна, Л.Грабовський, Е.Денисов, О.Мессіан, К.Пендерецький, В.Сільвестров, А.Шнітке та інші) використовували, крім традиційної Н., специфічні форми запису для відображення в тексті особливих ефектів звучання (звукових мас, вібрато, дестабілізації звуковисотності тощо). Див. Нотний запис, Нота.