НОНЕТ
(від лат. nonus - дев’ятий) - 1. Ансамбль з дев’яти виконавців. 2. Твір для дев’ятьох виконавців з окремою партією у кожного.