НОН ЛЕГАТО
(іт. non legato – не зв’язано, не злитно) - 1. Спосіб виконання, коли перехід від одного звуку до іншого відбувається відокремлено, але не уривчасто. 2. Один з основних видів артикуляції та штрихів.