НОМ
(гр. nomos - закон, звичай) - в давньогрецькій музиці - наспів, мелодія, тип мелодії, мелодична модель, яка слугувала основою для виконання музично - поетичних творів співаками - рапсодами.