НОВЕМОЛЬ
(від лат. novem - дев’ять) ритмічна фігура, що складається з дев’яти звуків (нот) шляхом поділу простого дво- або тридольного такту на дев’ять частин. Якщо основною тривалістю є ціла нота, то Н. слід писати восьмими нотами, якщо половинна - шістнадцятими і т.д. (див. Додаток XV).