НЕСТІЙКІ СТУПЕНІ ЛАДУ
- звуки ладу, які тяжіють до стійких ступенів ладу. В ладах мажоро - мінорної системи Н.с.л. є ІІ, IV, VI, VII ступені, які не входять до складу тонічного тризвуку. В мелодичних ладах нестійкими є всі ступені, крім тоніки.