НЕПОВНИЙ ХОР
- мішаний хор без однієї або двох різнорідних партій.