НЕВМИ
(гр. neuma - кивок, знак) - 1. Вид музичного нотопису, що використовувався в Середньовічній Європі для запису церковної музики, передував сучасному, спирався на мовлення і складався з різних знаків пунктуації (рисок, крапок, ком тощо) та їх комбінацій. Н. застосовувались для запису вокальної музики, вказуючи напрям руху мелодії без визначення точного звуковисотного положення. 2. В теорії музики Середньовіччя Н. називались: один звук, нерозспівна мелодія, піснеспів, мелодична формула з розспівуванням на останній голосній тексту антифону або респонсорія. Кожний церковний лад мав власну групу Н.