НЕАКОРДОВІ ТОНИ
- звуки будь-якого голосу в багатоголосній музиці, які не входять до складу акорду, утвореного іншими голосами, і порушують його терцеву побудову. До Н.т. належать прохідний звук, допоміжний звук, затримання.