НЕАКОРДОВІ ЗВУКИ
- звуки мелодії, які не належать до акорду, що їх супроводжує - допоміжні, прохідні, затримання, камбіата, аподжіатура, передйом, стрибковий тон. Н.з. не вживаються одночасно з акордовими в одному регістрі, крім випадків, коли мелодія і акорд мають суттєво відмінні тембри, а також вимагають розв’язання в консонанс або менш гострий дисонанс.