НАТУРАЛЬНІ ЛАДИ
- семиступеневі лади з інтервалами між суміжними ступенями у цілий тон (велика секунда) або півтони (мала секунда). Гама Н.л. містить поять великих секунд (не більше трьох поспіль) і дві малі несуміжні секунди, але не матиме видозмінювання основних ступенів, хроматизмів та альтерації. До Н.л. належать повні та неповні лади народної музики: еолійский (натуральний мінор), іонійський (натуральний мажор), дорійський, міксолідійський, фригійській, лідійський, діатонічні змінні, локрійський, ангіметонна пентатоніка. Особливості мелодичних зв’язків Н.л. використовуються професійними композиторами (Е.Гріг, К.Дебюссі, М.Леонтович, М.Мусоргський, М.Римський - Корсаков, І.Стравінській та інші). (див. Додаток XVII).