НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
- офіційний нормативний документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок з кожного предмету, їх розподіл за розділами, темами та підтемами в часі, а також подаються пояснення щодо структури програми, організації та методики вивчення предмету, а також норм оцінювання засвоєння змісту предмету.