НАВИЧКА
- психічне новоутворення, яке забезпечує індивіду спроможність автоматичного виконання дій. Залежно від характеру розрізнюють рухові, мисленневі, мовленнєві, інтелектуальні, сенсорні,перцептивні тощо Н. В музичній діяльності необхідні вокальні, диригентські, ігрові та інші Н., які формуються шляхом цілеспрямованих систематичних вправлянь.