НАВІЮВАННЯ
(від лат. suggero - навіюю, раджу) - психічний вплив однієї людини на іншу, який має на меті актуалізацію або зміну психічних установок, ціннісних орієнтацій, мотивів, ставлення, оцінок, вчинків, поведінки та ін. окремої людини чи групи людей. Н. застосовується в музичному навчанні та виконавській практиці, зокрема, диригентів - керівників великих художніх колективів. Від здатності до навіювання багато в чому залежить успіх музиканта - виконавця на оперній сцені або концертній естраді.