МУТАЦІЯ
(від лат. mutatio - змінювання, зміна, злам) - 1. В середньовічній практиці сольмізації перехід від одного гексахорда до іншого. 2. Зміна голосу від дитячого до дорослого, яка відбувається під час статевого дозрівання, в пубертатний період розвитку людини. Переважно гострий характер перебіг М. має у хлопчиків, коли розміри гортані і голосових складок збільшуються майже вдвічі, тому охороні і гігієні голосового апарату слід приділяти особливу увагу. Останнім часом М. внаслідок процесу акселерації (за даними Ю.Юцевича) відбувається на 1,5 - 2 роки раніше, починаючись з 10 - 11 років. Дослідженнями Л.Дмитрієва, С.Гладкої, О.Малініної, Н.Орлової, Т.Овчинникової, Г.Стулової, В.Триноса, Ю. Юцевича та ін. доведено, що дозовані вокальні заняття під час М., зокрема, спрямовані на використання резервних можливостей трахейної мембрани, сприяють успішному перебігу мутаційного процесу, що включає три етапи - перед мутаційний, мутаційний і постмутаційний. М. у дівчат має еволюційний характер і, як правило, не викликає загострень. 3. Зміна строю в партії литаври, яка позначається словом mutain. 4. Змінювання інструмента оркестровим виконавцем (напр., гобоя на англійській ріжок або кларнета на саксофон і т.д.). 5. В сучасній теорії музики - зміна звукоряду при одній тоніці (напр., лідійського - фригійським).