МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
- виховний процес, спрямований на формування і розвиток засобами музичного мистецтва естетичних почуттів, ідеалів, інтересів, потреб, смаків, переживань, понять, суджень, оцінок, образного мислення. творчих здібностей, цілісного сприймання, гуманістичного ставлення до навколишнього життя і мистецтва, здатності до перетворення дійсності за законами краси, норм поведінки та міжособистісних стосунків тощо. Здійснення М.е.в. учнів на основі української національної культури є генеральною метою педагогічної концепції навчальної програми для загальноосвітньої школи. Теоретичні та методичні проблеми М.е.в. успішно розробляють українські науковці Г.Ананченко ( розвиток гармонічного слуху ), Н.Антонець, Л.Григоровська ( розвиток художньо - образного мислення), А.Болгарський, О.Дем’янчук, В.Зубарєв, С.Никитюк, А.Паламарчук (формування музично-естетичних інтересів ), В.Бриліна, Г.Локарева (формування естетичного ідеалу), Б.Брилін, В.Шульгіна (музично-творчий розвиток), Г.Бриль (формування музичної пам’яті), В.Бутенко, Л.Коваль (формування естетичних оцінок), Н.Вишнякова (розвиток творчої активності), Т.Гризоглазова (формування морального досвіду), Т.Дорошенко (формування навичок музичного сприймання), В.Дряпіка, О.Маленицька (формування естетичного смаку), Т.Завадська, Г.Карась (формування естетичного досвіду), А.Зелінський (розвиток музичної пам’яті ), Р.Зінич, В.Тринос, Ю.Юцевич (формування і розвиток співацького голосу), Л.Коваль, І.Регейло (формування естетичного ставлення), С.Колесников (наступність музичного виховання), Т.Крижанівська, В.Рева (естетичне виховання засобами ліричної музики), Л.Масол (стандарти художньої культури ), В.Орлов (формування і розвиток естетичної культури), Г.Падалка (формування естетичних ідеалів і смаків), Н.Ан дрієвська, Ю.Плиска (організація культурного дозвілля), О.Ростовський (керування музичним сприйманням), Ю.Соколовський (формування оцінного ставлення до музики), Л.Філатова (формування естетичних потреб), Л.Хлебнікова (вокально - хорова робота в школі), Г.Шевченко ( формування уявлень про художній образ) та багато інших.