МУЗИЧНИЙ ПОБУТ
- сукупність явищ музичного мистецтва, які стосуються масового побуту.