МУЗИЧНИЙ ПЛАГІАТ
(від лат. plagio - вкрасти) - зумисне привласнення авторства на музичний твір, створений іншим митцем.