МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
- галузь естетичного виховання, сфера залучення особистості до музичної культури суспільства, цілеспрямований системний розвиток музичних здібностей і музичної культури особистості, виховання у неї відгуку на музику, цілісного відчування, переживання і розуміння образного змісту музичних творів, процес засвоєння суспільно - історичного досвіду музичної діяльності новим поколінням. Включаючи елементи музичної освіти і навчання, М.в. здійснюється в загальноосвітніх і музичних школах, гімназіях, ліцеях і коледжах, дошкільних та позашкільних закладах шляхом залучення дітей і молоді до активного музикування, оволодіння основами теорії музики і музичної літератури, формування у них музичної культури як важливої і невід’ємної частини духовної культури. Теорію і методику різних напрямів М.в. створювали такі діячі, як Е. Жак-Далькроз, З.Кодай, К.Орф, М.Сібато, Б.Асаф’єв, О.Апраксіна, Т.Беркман, Н.Ветлугіна, О.Гембицька, Н.Гродзенська, Д.Кабалевський, Т.Овчинникова, Н.Орлова, М.Румер, В.Шацька та інші, а також українські музиканти - педагоги Ф.Колесса, М.Леонтович, С.Людкевич, Л.Ревуцький, Я.Степовий, К.Стеценко, Б.Яворський, В.Верховинець, З.Жофак, Г. Падалка, О.Раввінов, О.Ростовський, Л.Хлебнікова та інші.